Rekrutacja 2024

Anatomia i Studium Rysunku Anatomicznego

Prowadzący:

prof. dr hab. Maciej Śmietański
prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki

Asystentka:
mgr Karolina Futyma

Profesor wizytujący:
prof. med. Marek Grzybiak

 


Przedmiotem anatomii plastycznej, zwanej również artystyczną, jest opis oraz studiowanie ciała ludzkiego pod względem jego kształtu, proporcji, tak w pozycjach spoczynkowych, jak i w różnych fazach ruchu. Zainteresowanie więc skupia się na tych strukturach anatomicznych, które w sposób istotny mają wpływ na rzeźbę postaci i stanowią podstawę jej kształtów. Zakres materiału obejmuje zagadnienia ogólne i szczegółowe. Zagadnienia ogólne: Plan budowy ciała ludzkiego, okolice ciała, oznaczanie płaszczyzn i kierunków w przestrzeni, symetria i asymetria ustroju,proporcje ciała i ich zmiany w procesie wzrastania, dymorfizm płciowy, różnice morfologiczne związane z wiekiem osobniczym, typy konstrukcyjne, zróżnicowanie rasowe gatunku ludzkiego. Zagadnienia szczegółowe: Budowa szkieletu jako całości i jego części, ukształtowanie poszczególnych kości, konstrukcja ich połaczeń w spoczynku i różnych fazach ruchu; ważniejsze powierzchownie leżące mięśnie i ich udział w ruchach ciała; budowa skóry oraz jej rzeźba w poszczególnych częściach ciała, wytwory skóry – gruczoł piersiowy, włosy, paznokcie, topografia ważniejszych żył skórnych, anatomia szczegółowa głowy z uwzględnieniem uwag antropologicznych dot. narządu wzroku, nosa zew. i małżowiny usznej. Zakres wiedzy z którą winien się zapoznać student ASP po kursie anatomii dot. elementarnych wiadomości o kształcie i budowie ciała ludzkiego. Winien on posiąść umiejętności korzystania z niej w różnej formie, bez względu na to jak ostatecznie ukierunkują się jego zainteresowania artystyczne i jakim będzie przyszły warsztat pracy.