Rekrutacja 2024

1. Pracownia Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz

Asystent:

dr Piotr Wyrzykowski


Przedmiot kształtuje umiejętności w zakresie malarskiego myślenia i postrzegania rzeczywistości. Realizowane są zadania z zakresu kompozycji, rozwijające myślenie malarskie. Podejmowanie decyzji dotyczących wyboru środków artystycznych do realizacji danego dzieła (fotografii, instalacji, rzeźby, malarstwa). Kształtowanie umiejętności formułowania indywidualnej wypowiedzi artystycznej i umiejętności odpowiedzi na zadany temat. Wszystkie tematy budowane są w kręgu myślenia malarskiego (kolor, światło). Zadania realizowane w pracowni dają możliwość określania własnych poszukiwań artystycznych.  Student szuka własnego sposobu interpretacji danego zadania. Kładziemy nacisk na indywidualne postrzeganie i  interpretację otaczającej rzeczywistości.

 

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy). Student:

 • będzie dysponować szczegółową wiedzą w obszarze sztuki,
 • posiądzie zdolność umiejscowienia swojego projektu w kontekście historycznym i kulturowym (odniesienia do historii sztuki)
 • będzie rozwijała się intelektualnie swobodnie poruszając się w różnych dziedzinach sztuki
 • będzie świadomie tworzyć projekty artystyczne o wysokim stopniu oryginalności 
 • będzie potrafił dostosować odpowiednią technikę do konkretnego zadania
 • uczyć się interpretować dzieła innych artystów (nie tylko wizualnych leczs także z dziedzieny literatury)
 • ma wiedzę dotyczącą zasad percepcji wizualnej i budowy obrazu.

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

 • student zyska podstawowe umiejętności w zakresie kompozycji, tworzenia jakości estetycznej i wartości artystycznej dzieł,
 • samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych,
 • samodzielnego podejmowania decyzji artystycznych,
 • swobodnego posługiwania się odpowiednią technologią przy realizacji i wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych,
 • praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności warsztatowych, dających swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej,

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)

 • realizacja prac na wysokim poziomie
 • interpretacja przekazów wizualnych
 • umiejętność krytycznego odnoszenia się do rzeczywistości wizulnej

 

Tematy oscylują wokół malarstwa, uczą myślenia i sposobu malarskiego postrzegania. Studenci do realizacji danego zadania mają możliwość doboru różnych technik (malarstwo, fotografia, kolaż, instalacja), a także sięgania po różnorodne techniki malarskie, eksperymentowanie.

 

Galeria