Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej

Prowadzący:

prof. Robert Florczak

Asystent:

dr Robert Sochacki

Dyplomy (dokumentacja)

2020

Aleksandra Hewelt "Orkiestra na wielość jedność światów"

Dyplom na Wydziale Malarstwa, specjalność – Sztuka w Przestrzeni Publicznej
Promotor: prof. dr hab. Robert Florczak
Asystent: dr Robert Sochacki
Konsultant: dr Filip Ignatowicz

2019

 

2018

2017

2016