Rekrutacja 2024

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej

Prowadzący:
prof. Robert Florczak

Asystenci:
mgr Michał Garnowski

Dyplomy (dokumentacja)

2020

Aleksandra Hewelt "Orkiestra na wielość jedność światów"

Dyplom na Wydziale Malarstwa, specjalność – Sztuka w Przestrzeni Publicznej
Promotor: prof. dr hab. Robert Florczak
Asystent: dr Robert Sochacki
Konsultant: dr Filip Ignatowicz

2019

 

2018

2017

2016